logo
SAĞLIKLI
GELECEK

Nöroloji

Bölümlerimiz / Nöroloji
Nöroloji Nöroloji

Nöroloji  beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi  ve kasların hastalıklarını inceleyen tıp bilim dalıdır.Kranial MR, Bilgisayralı Tomografi (BT),EEG (Elektroensefalografi), EMG (Elektromiyografi), Renkli Doppler Us, Ultrasonografi gibi tetkikler sigortanızdan faydalanarak da hizmet alabilirsiniz.

EMG

Sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir. EMG incelemesinde hastaya farklı testler uygulanabilir. En çok uygulanan testler “sinir ileti çalışmaları” ve “iğne EMG’si” testleridir.

Sinir İleti Çalışmaları

EMG incelemesi sırasında; cilt üzerine yapıştırılan uyarıcı elektrodlarla sinirlerin belirli noktalarına verilen elektrik uyarıları ile bu sinirlerdeki sinyaller ortaya çıkarılır. Bu sinyal deri üzerine yerleştirilen kayıt elektrodları ile kaydedilir.

İğne EMG

Bu işlem; iğne elektrot adı verilen özel bir kayıt elektrotlarının kas dokusu içine batırılması ve kas lifleri üzerinde elektriksel sinyallerin kayıt altına alınması amacıyla yapılmaktadır. Kas liflerinin hafif ve güçlü kasılmaları sırasındaki ürettikleri sinyaller değerlendirilir. Böylece saptanan hastalığın vücudun neresinde olduğuna ya da yaygın bir hastalık durumunda hastalığın yaygınlık derecesine ilişkin bilgiler elde edilir.

EGG

Beynin faaliyetleri sırasında kendiliğinden oluşan sürekli ritmik elektriksel potansiyeller ile aktivasyon yöntemleriyle uyarılmış durumda iken daha farklı oluşan elektriksel potansiyellerin değişiminin kaydedilmesi yöntemine EEG (Elektroansefalografi) denir.  EEG beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi sunmaktadır. Yeni doğmuş bebeklerden en son yaşa kadar tüm yaştan hastalara EEG tetkikleri yapılabilmektedir. Epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verilecek olan inceleme yöntemi EEGdir. EEG’ nin çekim amacı beyinin elektiksel aktivitesinin kaydedilmesidir. Beyindeki sinir hücrelerinin uykuda ve normal uyanıklık durumunda faaliyetlerinin takibidir.

Nöroloji Bölümünde Başlıca Tedaviler

 • Epilepsi Tanı ve Tedavisi
 • Status Epileptikus Tedavisi
 • Konversiyon Bozuklukları Tanı ve Tedavisi
 • Baş Ağrıları Tanı ve Tedavisi
 • Primer ve Sekonder Başağrıları
 • Migren Başağrısı
 • Gerilim Tipi Başağrısı
 • Küme Tipi Başağrıs
 • Nevraljiform Başağrıları
 • Trigeminal Başağrısı
 • Başdönmeleri ve Dengesizlik
 • Uyku Bozuklukları
 • Huzursuz Bacak Sendromları
 • Periferik Sinir Hastalıkları
 • Polinöropatiler
 • Tuzak nöropatiler
 • Kranyal Nöropatiler
 • Radikülopatiler
 • Kas Hastalıkları ve Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları
 • Motor Nöron Hastalıkları
 • Serebrovasküler Hastalıklar
 • Beyin Damar Tıkanıklıkları
 • Beyin Kanamaları
 • Serebral Ven Tıkanıklıkları
 • Demiyalinizan Hastalıklar
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Demans Sendromları
 • Alzheimer Tipi Demans
 • Vasküler Demans      
 • Hareket Bozuklukları
 • Hiperkinetik ve Hipokinetik Hareket Bozukluğu
 • Parkinson Hastalığı
 • Yürüyüş Bozuklukları
 • Tremorlar
 • Medulla Spinalis Hastalıkları
 • Nörolojik Hastalıkların Sistemik Komplikasyonları

Nöroloji Bölümü Doktorlarımız