logo
SAĞLIKLI
GELECEK

Radyoloji

Bölümlerimiz / Radyoloji
Radyoloji Radyoloji

Görüntüleme yöntemlerinde yaşanan hızlı gelişmeler bu teknolojileri hastalıkların tanı ve tedavisinde vazgeçilmez bir konuma yükseltmektedir. Birçok hastalığın erken tanısının yapılabiliyor olması tedaviyi de kolaylaştırmaktadır.Tıp Merkezimiz  yüksek yatırımlı görüntüleme ünitelerine önem vermekte, donanımı konusunda hassasiyet göstermektedir.

Radyoloji Bölümünde Verilen Hizmetler

 • Akciğer Grafisi P.A.
 • Düz Karın Grafisi
 • Eklem Grafisi
 • Servikal Grafisi
 • Waters (Sinüs) Grafisi
 • Tele Grafi
 • Dorsal Lomber
 • Femur
 • Hemerus
 • Alt Extremite Arterleri Üst Rdus
 • Alt Extremite Arterleri Alt Rdus
 • Obstetrik(Gebelik) Rdus
 • Pelvik Rdus
 • Venöz Rdus
 • Troid Doppler
 • Renör Doppler
 • Abdomen Us
 • Boyun Us
 • Meme Us
 • Pelvik Us
 • Renal Us
 • Kalça Eklemi Us
 • Üriner Sistem Us
 • Tiroid Us
 • Skrotal Us
 • Yüzeyel Doku Us
 • Meme Biyopsi
 • Tiroid Biyopsi
 • HSG(Rahim Filmi)
 • Mamografi
 • Panoramik Röntgen 
Randevu Al

Radyoloji Bölümü Doktorlarımız

Uz. Dr. Mualla ŞEYHOĞULLARI

Radyoloji

Uz. Dr. Mualla ŞEYHOĞULLARI

Detaylar